ტელევიზორი ,,სონის" ფირმის

კატეგორია: ელექტრო ტექნიკა და ინვენტარი > საოჯახო ელექტრო მოწყობილობები და ინვენტარი > ტელევიზორები
ლოტის N: 28183
სტატუსი: ვადაგასული
დაწყება / დასრულება: 25.07.2017 04:00 - 01.08.2017 04:00
ნახვა: 9937
Wishlist-ში დამატება
აღწერა: ტელევიზორი არის შავი ფერის, პლაზმური ეკრანით. მეორადი მოხმარების. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. ყურადღება! "სააღსრულებო მაღაზიაში" ქონების შესაძენად საჭიროა ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია / ავტორიზაცია და სყიდვის ფასის გადახდა, რომლის გადახდაც შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათის საშუალებით. „სააღსრულებო მაღაზიაში“ ქონების შემძენი პირი ვალდებულია ქონების სყიდვის ფასის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება და განკარგულებისა და სათანადო შეტყობინების მიღების შემდეგ, არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში, საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს მოძრავი ქონების გატანა. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით აღსრულების ეროვნული ბიუროს ცხელ ხაზზე: (+995 32) 2 749 649.
პირობა: შესყიდვის ფასი მოიცავს დღგ-ს.;
ფასი: 240,00 a
ქვეყანა: საქართველო
ქალაქი: თბილისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი): თბილისი, დემეტრე თავდადებული ქუჩაზე მდებარე საწყობი
საწყობის კოდი: 0007368
რაოდენობა: 1
ზომის ერთეული: ცალი
ელექტრო ტექნიკის მწარმოებელი: Sony

„სააღსრულებო მაღაზიაში“ ქონების შეძენის პროცედურა

1. ავტორიზაციის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს „სააღსრულებო მაღაზიაში“ შეიძინოს ვებ-გვერდზე განთავსებული მისთვის საინტერესო ქონება, ლოტის შესაბამისად.

2. ქონების რეალიზაცია დასრულებულად ითვლება, თუ ქონების შეძენით დაინტერესებული პირი ვებ-გვერდზე სასურველ ლოტს გადაიტანს ე.წ. „WishList“-ში და შესაბამისი გადახდის ღილაკზე დაჭერით განახორციელებს ქონების ფასის სრულად გადახდას.

3. „სააღსრულებო მაღაზიის“ მეშვეობით ქონების შემძენი ხდება ის პირი, ვინც ყველაზე ადრე გადაიხდის ქონების ფასს.

ანგარიშსწორება

1. „სააღსრულებო მაღაზიის“ მეშვეობით ქონების შეძენის შემთხვევაში, ქონების სრული ფასის გადახდის საშუალებაა საქართველოში მოქმედი უნაღდო ანგარიშსწორების მეთოდები.

2. სარეალიზაციო ფასის გადახდის შემდგომ მომხმარებელს მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS) სახით და ელექტრონული ფოსტით მიუვა შეტყობინება „სააღსრულებო მაღაზიაში“ ლოტის შეძენის თაობაზე.

შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება

1. ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში შემძენის სასარგებლოდ გაიცემა განკარგულება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით და წარმოშობს ასეთი განკარგულებისთვის ამავე კანონით განსაზღვრულ სამართლებრივ შედეგებს.

2. „სააღსრულებო მაღაზიაში“ ქონების შემძენი ვალდებულია განკარგულების მიღების შემდეგ და სათანადო შეტყობინების მიღების შემდეგ, არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში, საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს მოძრავი ქონების გატანა.

3. იმ შემთხვევაში, თუ „სააღსრულებო მაღაზიაში“ ქონების შემძენი დადგენილ ვადაში არ გაიტანს ქონებას, მას დაეკისრება ქონების შენახვის ხარჯი.